Dấu chân của ngành giáo dục Seoul trong 1 năm vừa qua

Điểm nổi bật về giáo dục Seoul năm 2019

다국어 지원

한국어English日本語中文Tiếng Việt
2019년 서울시교육청은 서울교육의 새 변화를 이끌어내는 다양한 정책을 시행하고 이를 바탕으로 유의미한 성과를 거뒀다.

Năm 2019, Sở giáo dục thành phố Seoul đã thực hiện nhiều chính sách đa dạng, mang lại những thay cải cách trong nền giáo dục của Seoul và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong nhiều dấu chân mà nền giáo dục của Seoul để lại, chúng tôi đã chọn ra bảy tin tức chính để nhìn lại ngành giáo dục Seoul năm 2019.

1 Thông báo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường THPT dân lập tự chủ
Tiến hành thủ tục hủy bỏ đình chỉ tại 8 trường dân lập tự chủ

Sau khi xem xét kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của trường THPT dân lập tự chủ (sau đây gọi là “Trường dân lập tự chủ”) vào năm 2019, chúng tôi đã quyết định tiến hành thủ tục hủy bỏ đối với 8 trong số 13 trường được nhận định là khó đạt được mục tiêu đề ra. Đối với các trường được xác định chuyển đổi sang trường THPT thông thường, chúng tôi đã xem xét các đặc điểm của từng trường để hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo dạng tùy chỉnh, đồng thời đảm bảo quyền học tập của các học sinh đang theo học và tiếp tục hỗ trợ các hoạt động đào tạo phù hợp với triết lý khi thành lập trường bằng cách hỗ trợ tài chính riêng để ổn định sớm chương trình đào tạo phức hợp trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi cũng lên kế hoạch để hướng dẫn các trường học dân lập tự chủ có thể hoàn thành hết trách nhiệm đào tạo thông qua các hoạt động đào tạo trung thành với mục tiêu đề ra bằng cách thực hiện các hoạt động cấp học bổng một cách liên tục, có hệ thống đối với những trường học có điểm đánh giá cao hơn điểm chuẩn hoặc những lĩnh vực có kết quả đánh giá thấp. Giám đốc Sở giáo dục Cho Heeyeon cho biết “Chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt hành chính và tài chính để không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho học sinh đang theo học và học sinh mới nhập học của các trường được chuyển đổi sang trường THPT thông thường”.

2 Thành lập trường mẫu giáo kiểu mua lại đầu tiên trên toàn quốc
Mua lại trường mẫu giáo tư thục và thành lập, điều hành như một trường mẫu giáo công lập riêng rẽ

Trường mẫu giáo Guam Seoul, trường mẫu giáo kiểu mua lại đầu tiên trên toàn quốc, sẽ được khai trương vào tháng 3 năm nay như là một phần của kế hoạch tăng cường tính công trong giáo dục mầm non và mở rộng các trường mẫu giáo công lập. Trường mẫu giáo kiểu mua lại là một mô hình thành lập mới, do sở giáo dục của thành phố và tỉnh mua lại các trường mẫu giáo tư thục và chuyển đổi thành trường mẫu giáo công lập để hoàn thành sớm chỉ tiêu tỷ lệ theo học tại trường mẫu giáo công lập đạt 40%, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa các trường mẫu giáo tư thục và công lập theo từng khu vực. Sở giáo dục thành phố Seoul đang lên kế hoạch hàng năm sẽ thành lập các trường mẫu giáo kiểu mua lại và đặt ra mục tiêu thành lập 30 ngôi trường tính đến năm 2021.

2019년 서울시교육청은 서울교육의 새 변화를 이끌어내는 다양한 정책을 시행하고 이를 바탕으로 유의미한 성과를 거뒀다.

3 Thảo luận công khai về đồng phục trường học thoải mái
  Diễn đàn của chủ nghĩa dân chủ nhằm lấy ý kiến về việc đào tạo các công dân dân chủ

Trong học kỳ 1 của năm 2019, chúng tôi đã xúc tiến buổi thảo luận công khai tại trường học về chủ đề “Đồng phục trường học thoải mái” dành cho tất cả các trường THCS và THPT ở Seoul.

“Nhóm xúc tiến thảo luận về đồng phục trường học thoải mái” đã xúc tiến các hoạt động như thiết lập phạm vi thảo luận công khai và lựa chọn vấn đề thảo luận, thực hiện buổi thảo luận của học sinh và buổi thảo luận của nhóm công dân tham gia, nắm bắt kết quả của các buổi lấy ý kiến và thảo luận công khai. Vào tháng 11 năm ngoái, thông qua “Đề xuất cải thiện đồng phục trường học thoải mái”, nhóm này cũng đã khuyến nghị lên Sở giáo dục thành phố Seoul về việc xúc tiến buổi thảo luận công khai tại trường học, phản ánh trên 50% ý kiến của học sinh và hỗ trợ hành chính cho buổi thảo luận công khai tại trường học.

Sở giáo dục thành phố Seoul đã tích cực tiếp nhận khuyến nghị của nhóm xúc tiến này và bắt đầu thực hiện các buổi thảo luận công khai về đồng phục trường học thoải mái trong học kỳ 1 năm 2019. Việc thảo luận công khai tại trường học tuân theo quy trình của “Hướng dẫn vận hành quy chế trường học (2014)” do Bộ Giáo dục hướng dẫn, nhưng quá trình lấy ý kiến và thu thập ý kiến đã được tăng cường hơn so với quy trình hiện có, trong đó bao gồm nội dung về hình thức đồng phục trường học, thiết kế và vật liệu trang phục để tạo ra hình thức tương ứng. Dựa trên khuyến nghị của nhóm xúc tiến, để hỗ trợ các cuộc thảo luận công khai tại đơn vị trường học trong năm học 2019, kể từ tháng 11 năm ngoái, Sở giáo dục thành phố Seoul đã vận hành các nhóm chuyên trách có liên quan và chế tác, phân phối sổ tay hướng dẫn thảo luận công khai về đồng phục trường học thoải mái, bản hướng dẫn thiết kế đồng phục thoải mái, cẩm nang mua hàng cho trường học liên quan đến đồng phục, đồng thời tổ chức nhóm tư vấn thiết kế đồng phục thoải mái để hỗ trợ cho các đơn vị trường học. Đồng phục trường học thoải mái sẽ được áp dụng chính thức trong năm học 2020 thông qua quy trình mua hàng cho trường học vào nửa cuối năm nay.

4 Công bố phương án đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh Seoul trong năm 2020
  Thực hiện nền giáo dục có trách nhiệm, không từ bỏ bất cứ ai

Để hỗ trợ sự phát triển trí tuệ tối thiểu cần thiết để tất cả các em học sinh tại Seoul có thể hòa nhập đời sống xã hội, chúng tôi đã công bố “Phương án đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh Seoul trong năm 2020”. Sở giáo dục thành phố Seoul đã tích cực giám sát hiện trường, tiến hành các buổi thảo luận giữa những người phụ trách giáo dục cơ bản, thu thập ý kiến của các giáo viên hướng dẫn giáo dục cơ bản và buổi thảo luận thảo luận nhóm giữa các chuyên gia để phản ánh ký kiến thực tế và đưa ra chính sách phù hợp với thực tế. Được xây dựng trên cơ sở này, “Phương án đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh Seoul trong năm 2020” có nhiệm vụ chính là vận hành hệ thống năm học chuyên sâu cho năm thứ 2 cấp tiểu học để ngăn ngừa tình trạng thiếu giáo dục cơ bản, thực hiện các bài kiểm tra đánh giá cơ bản cho tất cả học sinh năm thứ 3 cấp tiểu học và năm thứ nhất cấp THCS, tăng cường hệ thống giảng dạy có trách nhiệm để đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh THCS, hỗ trợ chuyên nghiệp cho những đối tượng học sinh cần hỗ trợ học tập do các yếu tố phức tạp và thành lập các trung tâm trợ giúp học tập theo từng địa phương để hỗ trợ chuyên gia tại chỗ.

2019년 서울시교육청은 서울교육의 새 변화를 이끌어내는 다양한 정책을 시행하고 이를 바탕으로 유의미한 성과를 거뒀다.

5 Khuyến nghị thi hành chính sách nghỉ chủ nhật cho các trung tâm đào tạo
  Ý kiến “tán thành” áp đảo trong kết quả khảo sát dư luận của nhóm công dân tham gia

Theo kết quả lấy ý kiến của 171 người thuộc nhóm công dân tham gia, số phiếu tán thành chiếm áp đảo ở mức cao, kết quả khảo sát dư luận trên 34.655 người cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, Ủy ban xúc tiến thảo luận công khai về chính sách nghỉ chủ nhật cho các trung tâm đào tạo đã khuyến nghị thi hành chính sách nghỉ chủ nhật cho các trung tâm đào tạo. Theo kết quả khảo sát cuối cùng của nhóm công dân tham gia đã hoàn thành đợt lấy ý kiến lần 1 và lần 2, 62,6% số người được hỏi đồng ý với “chính sách nghỉ chủ nhật cho các trung tâm đào tạo”, cao hơn nhiều so với ý kiến “phản đối” và “không có ý kiến”. Về lý do chính để tán thành với chính sách nghỉ chủ nhật cho các trung tâm đào tạo, lý do nhằm đảm bảo về mặt thể chế cho quyền được nghỉ ngơi và quyền đảm bảo sức khỏe của học sinh chiếm tỷ lệ cao trong đợt khảo sát lần 1, lần 2, ngoài ra còn có lý do tạo ra bầu không khí để cả gia đình cùng quây quần bên nhau dịp cuối tuần và để giảm bớt mức độ phụ thuộc cao đối với giáo dục tư. Ủy ban xúc tiến thảo luận công khai cho biết hoạt động này đã cho thấy ý thức tham gia của những người dân trưởng thành, phần lớn trong nhóm công dân tham gia (71,9%) trả lời rằng quá trình lấy ý kiến được thực hiện một cách công bằng, rằng các buổi thảo luận công khai nên được thực hiện liên tục (96,9%), mối quan tâm đến chính sách giáo dục đã tăng lên nhờ tham gia vào buổi thảo luận công khai (93,1%) và ngay cả khi kết quả lấy ý kiến khác với ý kiến bản thân thì vẫn tôn trọng kết quả đó (85,0%).

6 Cộng đồng giáo dục Seoul đưa ra tuyên bố chung về bảo vệ hoạt động giáo dục của giáo viên
  Xây dựng văn hóa trường học tôn trọng và chăm sóc

Tháng 5 vừa qua, một tuyên bố chung đã được đưa ra giữa đại diện học sinh, hội phụ huynh, hội giáo viên và Hội đồng thành phố Seoul nhằm xây dựng một trường học tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau. Đây là tuyên bố chung đầu tiên mà các tổ chức, đoàn thể đại diện cho ngành giáo dục Seoul làm việc cùng nhau để tạo ra văn hóa tôn trọng đối với khả năng chuyên môn của giáo viên và các hoạt động giáo dục của trường học, nó trở thành điểm khởi đầu quan trọng để xây dựng ngành giáo dục Seoul với sự đồng hành của tất cả mọi người. Trong tuyên bố chung, Cộng đồng Giáo dục Seoul đã nhấn mạnh “quyền học tập của học sinh, quyền giáo dục giáo viên và quyền tham gia giáo dục của phụ huynh Seoul cần được tôn trọng và đảm bảo.” Ngoài ra, để bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động giáo dục của giáo viên Seoul, chúng tôi cũng đã công bố “Chính sách bảo vệ hoạt động giáo dục của giáo viên Seoul năm 2019”, trong đó bao gồm vận hành thí điểm về điện thoại di động phục vụ công việc của giáo viên, thiết lập hệ thống xử lý khiếu nại của nhà trường và tham gia tập thể bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho giáo viên.

2019년 서울시교육청은 서울교육의 새 변화를 이끌어내는 다양한 정책을 시행하고 이를 바탕으로 유의미한 성과를 거뒀다.

7 Hủy bỏ giấy phép thành lập Liên đoàn mẫu giáo Hàn Quốc
  Đảm bảo sự ổn định và tính công trong giáo dục mầm non

Chúng tôi đã quyết định hủy bỏ giấy phép thành lập pháp nhân đối với Liên đoàn mẫu giáo Hàn Quốc (Sau đây gọi tắt là “Liên đoàn”) theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự. Ban đầu, Sở giáo dục thành phố Seoul đã lên kế hoạch phản ánh kết quả điều tra của cơ quan điều tra liên quan đến việc thanh tra nghiệp vụ văn phòng của pháp nhân được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái để xem xét lần cuối về việc có hay không hủy bỏ giấy phép thành lập Liên đoàn. Tuy nhiên, Liên đoàn đã chỉ đạo công bố “Cuộc chiến đấu nhằm trì hoãn khai giảng vô thời hạn”, tuyên bố hơn 1.500 trường mẫu giáo sẽ trì hoãn khai giảng vô thời hạn thông qua truyền thông, các nhóm chat của các đoàn thể thành viên và ép họ đấu tranh. Đáp lại, Giám đốc Sở giáo dục Cho Heeyeon đã 2 lần kêu gọi rút lại cuộc đấu tranh trì hoãn khai giảng vô thời hạn, các giám đốc sở giáo dục khu vực thủ đô như Seoul, Gyeonggi và Incheon cũng yêu cầu rút lại cuộc đấu tranh thông qua họp báo, thế nhưng cũng trong ngày đó, thông qua truyền thông, Liên đoàn vẫn tỏ rõ quyết tâm cưỡng chế đấu tranh, dụ dỗ 239 trường mẫu giáo trì hoãn khai giảng vào ngày 4 tháng 3 và dẫn đến việc tiến hành thủ tục hủy bỏ giấy phép thành lập Liên đoàn.

2019년 서울시교육청은 서울교육의 새 변화를 이끌어내는 다양한 정책을 시행하고 이를 바탕으로 유의미한 성과를 거뒀다.

Người viết Cho Heeyeon (Giám đốc Sở giáo dục thành phố Seoul) Ảnh Sở giáo dục thành phố Seoul

서울교육 SNS