Một tương lai mới cho ngành giáo dục Seoul

Những chính sách chủ yếu của ngành giáo dục Seoul

다국어 지원

한국어English日本語中文Tiếng Việt
새해에도 서울시교육청의 담대한 전진은 계속 이어진다. 2020년을 맞아 서울교육이 ‘다르게 새롭게’ 힘찬 출발을 준비하고 있다. ‘미래’, ‘책임’, ‘자치’라는 세 가지 키워드를 바탕으로 서울교육이열어갈 새로운 내일의 모습은 어떨까?

Trong năm mới, Sở giáo dục thành phố Seoul sẽ tiếp tục có những bước tiến táo bạo. Năm 2020, ngành giáo dục Seoul đang chuẩn bị cho một khởi đầu “mới khác biệt” đầy mạnh mẽ. Với nền tảng là 3 từ khóa “tương lai”, “trách nhiệm” và “tự chủ”, liệu ngành giáo dục Seoul sẽ mở ra một hình ảnh mới như thế nào trong tương lai? Chúng ta sẽ khám phá hình ảnh đó thông qua các chính sách quan trọng của Sở giáo dục thành phố Seoul trong năm 2020.

Tương lai – Nhân tài của tương lai được nuôi dưỡng trong “tương lai”

Tái cơ cấu các khoa trực thuộc hệ thống trường dạy nghề và bồi dưỡng nguồn nhân lực ưu tú theo sự thay đổi của xã hội công nghiệp hóa
◎ Hỗ trợ tái cấu trúc các khoa trực thuộc hệ thống trường dạy nghề
◎ Tăng cường khả năng cạnh tranh của hệ thống trường dạy nghề bằng cách cơ cấu lại các khoa trực thuộc trường dạy nghề chuyên biệt để đáp ứng động lực tăng trưởng của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
◎ Hỗ trợ tổ chức chương trình đào tạo NCS: 80 trường
◎ Hỗ trợ ngân sách hoạt động cho các chương trình chuyên môn hóa để tăng cường năng lực giáo dục cho các trường dạy nghề chuyên biệt
◎ Điều hành trường thực tập kiểu kết hợp giữa doanh nghiệp và trường học: 10 doanh nghiệp, 24 trường học

Hỗ trợ đào tạo dựa trên IoT và AI để tăng cường năng lực trong tương lai
◎ Hỗ trợ thiết bị điện toán vật lý
◎ Điều hành trường học thí điểm tiên phong trong giáo dục dựa trên IoT và AI: 3 trường
◎ Điều hành cộng đồng học tập giáo viên liên trường (tiểu học, THCS, THPT mỗi trường 1 đội) và hội thảo giữa các cán bộ phụ trách nghiệp vụ
◎ Hỗ trợ chương trình giáo dục dựa trên IoT và AI (Trung tâm trải nghiệm giáo dục SW Seoul) và hoạt động học sinh sản xuất (20 trường)

“Cách mạng phòng học” – Điều hành chương trình giảng dạy đặc biệt theo từng cấp độ trường học
◎ Trường mẫu giáo vừa học vừa chơi
• Chương trình Nuri sửa đổi năm 2019: Chương trình đào tạo tập trung vào trẻ sơ sinh và vui chơi dựa trên tính chủ động của trẻ sơ sinh và khả năng tự chủ của giáo viên
• Đặc điểm của Chương trình Nuri sửa đổi năm 2019
– Thiết lập khuôn khổ như một chương trình đào tạo cấp quốc gia
– Thiết lập lại chương trình đào tập trung vào trẻ sơ sinh và vui chơi
– Đơn giản hóa nội dung của 5 lĩnh vực, nhấn mạnh về trải nghiệm và vui chơi
– Nhấn mạnh về khả năng thực thi và khả năng tự chủ thực tế của giáo viên
• Hỗ trợ đào tạo giáo viên để giúp ích cho việc tìm hiểu và thực hiện Chương trình Nuri sửa đổi năm 2019
• Phổ biến ba loại tài liệu nhằm hỗ trợ chương trình Nuri sửa đổi

◎ Trường tiểu học giúp làm quen với những điều cơ bản trong cuộc sống
• Tổ chức chương trình đào tạo tùy chỉnh phù hợp với sự ổn định và phát triển của năm thứ 1, năm thứ 2 cấp tiểu học trong năm học 2020
– Hỗ trợ chi phí giáo cụ và đồ chơi, chi phí dịch vụ vệ sinh phòng học nhằm xây dựng môi trường giáo dục học mà chơi chơi mà học
– Tạo cơ hội học tập toàn diện với trọng tâm là sự hợp tác và vui chơi thông qua các chương trình đào tạo mang lại niềm vui trong học tập
– Đào tạo nâng cao năng lực giáo viên và đào tạo, quảng bá cho những người sắp làm phụ huynh để thúc đẩy một cộng đồng giáo dục đồng hành cùng phát triển
• Cải cách “Lớp học mơ ước của chúng ta” – chương trình đào tạo về trí tuệ sáng tạo và cảm xúc theo phương thức hợp tác dành cho năm thứ 3~6 cấp tiểu học
– Cải cách chương trình đào tạo-lớp học-đánh giá với trọng tâm là các dự án dựa trên sự chủ động ​​của học sinh, tính tự giác và hợp tác của giáo viên
– Hỗ trợ chi phí điều hành lớp học cho từng đơn vị (lớp), nhóm (chủ đề) và năm học: 3.700 lớp
– Thiết lập và vận hành nhóm tư vấn thuộc Sở giáo dục thành phồ Seoul, nhóm hỗ trợ tại hiện trường thuộc Phòng hỗ trợ giáo dục và cộng đồng học tập chuyên ngành nhằm hỗ trợ cải cách phòng học
• Tạo ra một sân chơi có sự tham gia của học sinh và “Sân chơi nuôi dưỡng giấc mơ” năm 2020, nơi trí tưởng tượng của học sinh được hiện thực hóa thành không gian vui chơi
– Thiết lập nền tảng không gian bao gồm sự đa dạng và khả năng mở rộng của các trò chơi: 31 trường, mỗi trường 150 triệu won

◎ Trường THCS nuôi dưỡng năng lực tự chủ
• Thành lập 400 đội hỗ trợ giờ học đồng hành cùng phát triển trong năm 2020
→ Hỗ trợ 1.200 đội vào năm 2022
• “Lớp học đồng hành cùng phát triển” với những giờ học dự án kiểu Seoul
– Tái cấu trúc chương trình đào tạo với trọng tâm là các khái niệm cốt lõi và thực hiện giờ học dự án để đồng bộ hóa chương trình đào tạo-lớp học-đánh giá thông qua các hoạt động tự giác khám phá của học sinh và các hoạt động đọc sách mang tính hợp tác

◎ Trường THPT thiết kế tương lai
• Hỗ trợ điều hành chương trình đào tạo tùy chọn kiểu mở: 191 trường THPT thông thường, 39 trường THPT tự chủ
• Điều hành 9 trường nghiên cứu hệ thống tín chỉ cấp THPT và 31 trường tiên phong
• Chỉ định và vận hành khuôn viên chung, tiếp tục điều hành chương trình đào tạo hợp tác giữa các trường học (kiểu liên đoàn, kiểu cơ sở, kiểu tương tác trực tuyến)
• Hỗ trợ xây dựng không gian giáo dục theo hệ thống tín chỉ cấp THPT

Trường học cải cách trong tương lai nhằm nuôi dưỡng trí tưởng tượng về tương lai và mã hóa “niềm hạnh phúc”

◎ Nhiệm vụ chính của trường học cải cách trong tương lai

Nhiệm vụ chính của trường học cải cách trong tương lai

Trách nhiệm – Trách nhiệm rộng hơn, sâu hơn và chặt chẽ hơn

Phương án đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh Seoul trong năm 2020

Phương án đảm bảo giáo dục cơ bản cho học sinh Seoul trong năm 2020

Giáo dục đặc biệt kiểu Seoul với sự ấm áp và giàu tình thương
◎ Giáo dục có trách nhiệm để tạo ra khả năng cho tất cả mọi người
• Tổ chức và điều hành chương trình đào tạo đặc biệt sau khi phản ánh các điều kiện trường học và đặc điểm khuyết tật

◎ Môi trường giáo dục đặc biệt an toàn và thoải mái
• Thực hiện giáo dục an toàn học đường theo kiểu trải nghiệm để bảo vệ học sinh khuyết tật trong các tình huống thiên tai thảm họa

◎ Hòa nhập xã hội để chuẩn bị cho tương lai
• Chuyên môn hóa giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề cho các đối tượng giáo dục đặc biệt
• Thiết lập hệ thống hỗ trợ việc làm một cửa với trọng tâm là cộng đồng địa phương và hợp tác với các tổ chức liên quan

◎ Văn hóa trường học đồng hành
• Nâng cao văn hóa đồng cảm với người khuyết tật và thiết lập hệ thống hỗ trợ
• Tăng cường bảo vệ nhân quyền cho học sinh khuyết tật

Điều hành hệ thống năm học chuyên sâu để đảm bảo trình độ giáo dục cơ bản cho năm thứ 2 cấp tiểu học
◎ Thiết thực hóa chương trình đào tạo phù hợp với sự ổn định và phát triển của năm thứ 1, năm thứ 2 cấp tiểu học
◎ Điều hành hệ thống năm học chuyên sâu để đảm bảo trình độ giáo dục cơ bản cho năm thứ 2 cấp tiểu học
◎ Điều hành dự án Eureka cho năm thứ 2 cấp tiểu học
• Dự án Eureka: Một chương trình hỗ trợ toàn diện giúp các đối tượng học sinh cần hỗ trợ học tập có thể hô vang “Eureka (À há!) và đạt được trình độ học tập cơ bản (3R’s)
◎ Tăng cường nhân lực hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân học sinh

Mở rộng và điều hành chương trình giáo dục chăm sóc tại trường mẫu giáo công lập
◎ Tăng cường các chương trình ngoại khóa ở trường mẫu giáo công lập
• Tăng cường giáo dục chăm sóc theo các trường mẫu giáo thành lập mới và mở rộng vào năm 2020: 27 phòng học tại 16 trường
• Tăng cường tổ chức giáo dục chăm sóc vào buổi chiều: Tổ chức tại 53 trường vào năm 2019 → Dự kiến mở rộng tổ chức tại 251 trường vào năm 2021
– Mở rộng đối tượng trẻ sơ sinh trong gia đình cần chăm sóc, kể cả trẻ em trong gia đình có bố mẹ đều đi làm và hoạt động cho đến khi tập trung nhu cầu chăm sóc

◎ Đa dạng hóa chương trình ngoại khóa ở trường mẫu giáo công lập

• Phân chia thành giáo dục chăm sóc và giáo dục chăm sóc vào buổi chiều
• Điều hành như một chương trình ngoại khóa tùy chỉnh để tăng khả năng lựa chọn cho phụ huynh

◎ Thiết thực hóa chương trình ngoại khóa ở trường mẫu giáo công lập
• Tổ chức các các hoạt động chăm sóc tập trung vào “vui chơi và nghỉ ngơi”
• Cải thiện các dịch vụ trường mẫu giáo công lập và nâng cao sự hài lòng của phụ huynh thông qua việc đa dạng hóa và mở rộng các chương trình ngoại khóa

Thiết thực hóa việc mở rộng và điều hành lớp trông trẻ cấp tiểu học
◎ Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho tất cả các học sinh có nhu cầu bằng cách mở rộng phạm vi đối tượng chủ chốt

◎ Phối hợp với cộng đồng địa phương để thiết lập và vận hành hệ thống chăm sóc bán trú
◎ Tổ chức lớp trông trẻ kiểu tùy chỉnh trong đó phản ánh các đặc điểm của từng năm học và nhu cầu của phụ huynh
◎ Kế hoạch mở rộng lớp trông trẻ cấp tiểu học

Hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân học sinh theo từng nhân tố dẫn đến học tập kém
◎ Điều hành “Đội hỗ trợ đa chiều” để hỗ trợ phù hợp theo từng nhân tố dẫn đến học tập kém
◎ Thành lập trung tâm trợ giúp học tập địa phương để hỗ trợ tại chỗ
◎ Điều hành đội chuyên trách về chứng khó đọc và chậm phát triển trí tuệ ranh giới

Trình tự hỗ trợ học sinh bị chứng khó đọc và chậm phát triển trí tuệ ranh giới
새해에도 서울시교육청의 담대한 전진은 계속 이어진다. 2020년을 맞아 서울교육이 ‘다르게 새롭게’ 힘찬 출발을 준비하고 있다. ‘미래’, ‘책임’, ‘자치’라는 세 가지 키워드를 바탕으로 서울교육이열어갈 새로운 내일의 모습은 어떨까?

Tự chủ – Một thế giới rộng lớn hơn, nơi tất cả mọi người làm chủ và cùng nhau xây dựng

Giờ học đọc sách và thảo luận theo hình thức tranh luận về các vấn đề xã hội
◎ Giờ học đọc sách và thảo luận theo hình thức tranh luận về các vấn đề xã hội
• Chủ đề liên quan đến các vấn đề đang gây tranh cãi trong xã hội hiện tại
• Đọc sách mang tính phê bình và tranh luận, phát triển khả năng tiếp nhận một cách chủ quan trong đó hàm chứa quan điểm của bản thân
• Đọc sách và thảo luận nhằm trau dồi khả năng công dân của học sinh để có thể chung sống một cách dân chủ

◎ Hỗ trợ giờ học dự án bằng cách xây dựng tinh thần đồng chí trong trường học
• Thực hiện dự án học tập theo chủ đề thông qua giáo dục tích hợp giữa các môn học
• Tăng cường năng lực của một công dân dân chủ

◎ Thuyết trình tham gia xã hội của học sinh Seoul
• Tính dân chủ của học sinh – là những công dân trong hiện tại
• Giờ học dự án theo hình thức tranh luận về các vấn đề xã hội thông qua hoạt động tham gia xã hội và thực tiễn trong cuộc sống

Chính sách về các khu vực giáo dục cải cách kiểu Seoul nhằm mang lại bước nhảy vọt về mặt chất lượng trong giai đoạn 2
◎ Tăng cường hệ thống hợp tác giữa trường học và làng xã để phát triển một cách chủ động và không để sót bất cứ học sinh nào
• Tăng cường mối liên kết giữa làng xã – trường học để giáo dục theo phương thức “Chỉ một và duy nhất” mà không từ bỏ bất cứ học sinh nào
• Năng lực giáo dục của địa phương phải hướng đến mối quan hệ tuần hoàn khép kín
• Tăng cường hỗ trợ cho chương trình đào tạo kết hợp với làng xã để học tập thực tiễn dựa trên hiện trường cuộc sống của học sinh
• Kích hoạt các hoạt động giáo dục tại làng xã (cộng đồng giáo dục làng xã) để cải thiện năng lực giáo dục của địa phương

◎ Mở rộng và phát triển hệ thống quản trị công-tư nhằm hỗ trợ sự phát triển đồng đều của các chủ thể giáo dục
• Hỗ trợ phát triển đồng đều cho những người tham gia quản trị công-tư ở cấp trung ương, địa phương, trường học và làng xã
• Kích hoạt các bộ phận theo từng chủ đề như công dân địa phương, phụ huynh, thanh thiếu niên, giáo viên
• Điều hành hệ thống quản trị chặt chẽ lối sống của học sinh như quản lý theo từng trường học và từng phường

◎ Tăng cường các hoạt động tự trị của trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường học
• Bổ sung hệ thống hỗ trợ dẫn dắt khả năng chủ động và tính tự giác
• Thành lập các trung tâm tại địa phương để hỗ trợ các hoạt động tự trị
• Thiết lập nhiều nền tảng đa dạng để hỗ trợ phát triển

◎ Hỗ trợ tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng cho các khu vực giáo dục cải cách kiểu Seoul
• Tăng cường năng lực hoạt động của các khu giáo dục cải cách kiểu Seoul như tư vấn tùy chỉnh và tìm kiếm tổ chức hỗ trợ trung gian bên cạnh các hỗ trợ hành chính và tài chính
• Hỗ trợ phát triển hài hòa giữa quyền tự chủ và trách nhiệm của 25 khu vực thông qua đợt đánh giá tập trung vào sự phát triển

Tạo ra trí tưởng tượng mới, từ sự phát triển về số lượng đến sự trưởng thành về chất lượng

“Trường học cải cách và tự chủ” với trí tưởng tượng và thách thức mang tính giáo dục dựa trên sự tự chủ của trường học
◎ Các yếu tố tự chủ trường học và bình thường hóa các nguyên tắc
• Tìm ra các yếu tố và nguyên tắc giúp nâng cao tốc độ tự chủ trường học trên nguồn lực sở giáo dục bên cạnh các pháp lệnh liên quan
– Phân tích hiệu quả và nghiên cứu chính sách về trường học tự chủ
• Bình thường hóa các nguyên tắc và các yếu tố vận hành trường học tự chủ (phương châm của sở giáo dục, giải quyết theo từng giai đoạn quy định)
– Cụ thể hóa các kế hoạch hành động hàng năm như hành động ngay lập tức và áp dụng theo giai đoạn
• Tăng cường hỗ trợ nhà trường dựa trên “nguyên tắc tin tưởng” dưới cái nhìn của người quản lý và giám sát

◎ Nhiệm vụ chính trong điều hành trường học tự chủ

Nhiệm vụ chính trong điều hành trường học tự chủ

Giáo dục phụ huynh dạng tùy chỉnh
◎ Giáo dục phụ huynh trong thời kỳ chuyển đổi

• (Dự kiến) Hỗ trợ nâng cao năng lực giáo dục con cái cho phụ huynh thông qua giáo dục tận nơi theo từng trường học dành cho phụ huynh của học sinh mới nhập học; giáo dục cho phụ huynh về cách tìm hiểu con cái, vai trò của phụ huynh, tính cách và sự nghiệp, v.v.

◎ Các nhà chính sách giáo dục phụ huynh
• Là chương trình giáo dục tương tác giúp các nhà chính sách (giảng viên) giáo dục phụ huynh được tuyển chọn công khai có thể tìm đến trường học để gặp gỡ các độc giả (các phụ huynh khác) và chia sẻ về kinh nghiệm, tri thức liên quan đến nuôi dưỡng con cái

◎ Điều hành khuôn viên dành cho phụ huynh
• Là chương trình giáo dục phản ánh đặc điểm của phụ huynh theo từng địa phương và liên kết với cộng đồng địa phương, trong đó bao gồm 23 cơ quan trực thuộc như các trung tâm học tập trọn đời và các thư viện

◎ Giáo dục phụ huynh dành cho ông bà
• Là chương trình giáo dục tận nơi theo từng trường học về phương pháp giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình như chăm sóc con cháu, dạy thói quen sinh hoạt, phối hợp cùng con cái để giáo dục dựa trên sự hiểu biết về các cháu đang trong độ tuổi đi học

◎ Giáo dục khả năng lãnh đạo cho phụ huynh (Thực hiện mới trong năm 2020)
• Là chương trình giáo dục phụ huynh chuyên nghiệp của Trung tâm hỗ trợ phụ huynh Seoul nhằm hỗ trợ đa dạng trong việc giáo dục phụ huynh

서울교육 SNS